Olimedi

Olimedi branded oils.


Extra virgin olive oil – Olimedi

OLIMEDI

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL


Olimedi branded extra virgin olive oil.

Sunflower refined oil – Olimedi

SUNFLOWER REFINED OIL

OLIMEDI


Olimedi branded sunflower refined oil.

Gourmet Oil – Olimedi

GOURMET OIL

OLIMEDI


Olimedi Extra Virgin Olive oil Gourmet range.